தொடர்புகள்

அருள்மிகு வன்னியன்தோட்டம்
சின்னக்கதிர்காமம் திருக்கோவில்,
சிந்துபுரம், வட்டு மேற்கு,
வட்டுக்கோட்டை.
இலங்கை.

அன்பளிப்பு நல்குவோர்

தேசிய சேமிப்பு வங்கி சங்கானை கிளை (Swift code :- NSB AL KLX)
கணக்காளர்       :- ந.முருகதாசன்
வங்கி இலக்கம் :- 107250136174

 

ARRULMIKU VANNIYANTHODDAM
SINNAKKATHIRKAMA M THIRUKKOVIL,
SINNTHUPURAM, VADDU WEST,
VADDUKKODDAI.
SRI LANKA.

 

 

 

 

Registration.Date :- 15/06/1982

Registration.No     :- HA/5/JA/148

TP.No :- 0217902157 , 0212251170
E-mail :- sinnakathirgamamkovil@gmail.com
               sinnakathirgamam@gmail.com
Facebook :- sennakkathirkamam.kovil@facebook.com